ALBUM PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI

Những phút giây ngọt ngào được ghi lại qua ống kính

+ PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI

JungWoo - Nhựt Quý

Long Giang - Lan Nhi

Dinh Son - Quynh Trang

Viet Anh - Ho Hang

Huu Tai - Thai Nguyen

The Bao - Hong Hieu

Xuan Tien - My Tien

Lee Yo Han - Mai Trinh

David - Bao Ngoc

Mr.Giang - Ms.Trang

+ PHIM LỄ NHÀ THỜ

Trung Hieu - Thanh Thao

Quang Tuấn - Thùy An

+ PHIM ĐÁM CƯỚI NGƯỜI HOA

Trung Hieu - Tuyet Nhi

Gia Hai - The Linh

+ PHIM CƯỚI CÓ MV CA NHẠC

Chi Hai - Hoang Yen

Viet Anh - Ho Hang

+ PHIM TRUYỀN THỐNG LAI PHÓNG SỰ CƯỚI

Thanh Nhan - Cam Tien

Trung Nghia - Nhu Phuong

Ngoc Thang - Minh Thi

Trong Duy - Ngoc Hang