David - Bảo Ngọc WEDDING VIDEO

DavidDavid - Bảo Ngọc wedding ceremony


  • Bride - Groom: Bảo Ngọc - David.
  • Location: Riverside Ben Van Don, District 4, HCM.
  • Photos and video took by: JustMarry Wedding Studio,


Like the way I said before, only when you really meet the right person to meet, this life will stop beating you. As long as you meet the right person, you don't have to be beautiful, you don't have to be talented, you don't have to be strong. That person will always protect you, just being you is enough. As long as you meet the right person, the feeling of security is no longer needed, only when you are with that person will you feel that this world is really still beautiful, not as you once thought - boring or not worth living. As long as you meet the right person, you are already very lucky in this life. That person will treat you like a baby daughter, or will take care of you like the way your loved one did to you. And most of all, that person will not leave you but go for any bullshit reason. Just be you, and meet the right person to meet. Happiness comes by itself!


Vietnamese version:

Lễ thành hôn David - Bảo Ngọc

Như cái cách mà mình đã từng nói, chỉ khi bạn thực sự gặp đúng người cần gặp, thì cuộc đời này mới thôi vùi dập bạn mà thôi. Chỉ cần bạn gặp đúng người, bạn không cần phải xinh đẹp, không cần phải tỏ ra mình tài giỏi, không cần gồng mình mạnh mẽ. Người đó sẽ luôn bảo vệ bạn, chỉ cần bạn là chính bạn là đủ rồi. Chỉ cần bạn gặp đúng người, cảm giác an toàn không cần tìm kiếm nữa, chỉ khi ở bên người đó bạn mới cảm thấy thế giới này thực sự vẫn rất đẹp, không như bạn đã từng nghĩ - chán chường hay không đáng sống. Chỉ cần bạn gặp đúng người, đời này kiếp này bạn đã may mắn lắm rồi. Người đó sẽ cưng chiều bạn như cô con gái bé bỏng, hoặc sẽ chăm lo cho bạn như cái cách người thân bạn đã từng làm với bạn vậy. Và hơn hết, người đó sẽ không rời bỏ bạn mà đi vì bất kỳ lý do nhảm nhí nào đó. Chỉ cần bạn là bạn, và gặp đúng người cần gặp. Hạnh phúc tự đến!

Cô dâu - chú rể: Bảo Ngọc - David.

Địa điểm: Riverside Bến Vân Đồn, Quận 4, TPHCM.


“Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.”