Việt Anh - Hồ Hằng WEDDING VIDEO

Việt Anh - Hồ Hằng wedding ceremony


  • Groom - Bridal: Việt Anh - Hồ Hằng,
  • Location: Le Jardin Convention and Wedding Center, HCMC, Vietnam
  • Photos and video took by: JustMarry Wedding Studio,


It has been 4 years together, now we are officially in the same house. I just hope that all the moments and the upcoming journeys will always have you by my side, enjoying life together, cultivating our family together, laughing together, crying together. I can only tell you: Every second, every minute I'm with you, I will always love you with all my heart. From now on, we are a family. I hope that in the future there is anything you will tolerate and protect, me too. Because I did not have a complete family since I was a child, so I really want the two of us to create a complete family for both of us, for our children in the future.


Vietnamese version:

Cùng đã trải qua 4 năm rồi, nay chúng ta chính thức về chung một nhà. Anh chỉ mong tất cả những khoảng khắc, những hành trình sắp tới luôn có em ở bên, cùng nhau tận hưởng cuộc sống, cùng vun vén xây dựng gia đình của đôi ta, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Anh chỉ có thể nói với em rằng: Mỗi giây, mỗi phút được ở bên cạnh em, anh sẽ luôn yêu em hết mình. Từ giờ về sau, chúng ta đã là một gia đình. Em mong là sau này có bất cứ điều gì anh sẽ bao dung chở che, bản thân em cũng vậy. Bởi vì từ nhỏ em cũng không có một gia đình trọn vẹn cho nên là em rất mong muốn hai đứa mình sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình trọn vẹn cho cả hai, cho các con chúng ta sau này.