Xuân Tiến - Mỹ Tiên WEDDING VIDEO

Xuân Tiến - Mỹ Tiên wedding ceremony


  • Groom - Bridal: Xuấn Tiến - Mỹ Tiên,
  • Photos and video took by: JustMarry Wedding Studio,


"When we see each other at the worst, the most tired, the most difficult, but still want to stick, still want to be next to each other ... that is true love".

As a man, when you have money, you can buy it all. You can buy friends, you can buy relationships, you can buy a beautiful woman to walk by your side, you can buy bed nights. But you can't buy a woman who because of love sacrifices her whole life with you, comforts you in difficult times, every afternoon waiting for you to come home to a hot plate of rice. Women, no matter how many people take care of them, how many people serve, but in the middle of the night the rooster crows, if illness picks up the phone and calls, whoever comes first, should entrust her whole life to that person. The man on your side may be rich, may be affluent, can buy you luxury goods, but the sincere person who is with you when you are at your most difficult and ugliest is the one you should choose. to entrust your life.

If someone really loves you, you should cherish it. Do not rush to give up, because maybe on the road later, you will not find someone better. Happiness is right next to you!


Vietnamese version:

"Lúc thấy nhau xấu nhất, mệt nhất, vất vả khó khăn nhất, mà vẫn muốn gắn bó, vẫn muốn ở cạnh ... đó mới là tình yêu thực sự".

Là đàn ông, khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một người đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi. Đàn bà, dù bao người đón đưa, bao người cung phụng nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh tật nhắc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ, nhưng người chân tình ở bên bạn lúc bạn khó khăn nhất, xấu xí nhất thì mới đó là người bạn nên chọn để gửi gắm đời mình.

Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên cạnh bạn mà thôi!

“May you find in your partner who cherishes and supports you, standing by your side through all of life's joys and challenges.”