Gia Hải - Thế Linh WEDDING VIDEO

Gia Hải - Thế Linh wedding ceremony


  • Groom - Bridal: Gia Hải - Thế Linh,
  • Photos and video took by: JustMarry Wedding Studio,


In this whole world, everyone is very small. But next to you, you just need to have someone you love, even if you have to have with rice, salted fish and white cabbage. This life is enough for me to feel fulfilled. The person I love is you. I can call you husband today. After that every day I can tell you that. I love your eyes, that cold look, that smile, and the moments we spend together. I love you.

-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶ -̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶ -̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶

Thank you to the couple for choosing JustMarry Wedding Studio as a companion and a place to create many beautiful and meaningful videos for the two of you.


Vietnamese version:

Trong cả thế giới này, mỗi người đều rất nhỏ bé. Thế nhưng bên cạnh chỉ cần có người mình yêu, cho dù cơm đạm canh bạc, cá mặn cải trắng. Thì cuộc sống này cũng đủ để mình cảm thấy viên mãn rồi. Người mà em yêu chính là anh. Hôm nay e có thể kêu anh bằng chồng rồi đó. Sau này mỗi ngày em có thể nói với anh rằng. E thích ánh mắt của anh, thích vẻ lạnh lùng đó, thích nụ cười đó và cả những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Em yêu anh.“May you find in your partner who cherishes and supports you, standing by your side through all of life's joys and challenges.”