Trọng Duy - Ngọc Hằng WEDDING VIDEO

Trọng Duy - Ngọc Hằng wedding ceremony


  • Groom - Bridal: Trọng Duy - Ngọc Hằng
  • Photos and video took by: JustMarry Wedding Studio,


Lênh đênh giữa dòng đời, anh mắc kẹt trong khoảng không vô định, bơ vơ và em đã xuất hiện như một thiên thần giáng trần, như ánh sáng trong bóng tối, chỉ lối cho anh ra khỏi vùng ảm đạm ấy.


Em biết không, anh thường ngẩng đầu lên trời, tìm kiếm ánh sao sáng duy nhất, và từ đó, ánh sáng đó đã dẫn lối cho anh đến với em. Không còn bóng đêm đen tối nữa, chỉ còn ánh sáng dẫn dắt anh đi qua mọi khó khăn.

“Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.”