Phương Thảo - Thanh Hoài WEDDING VIDEO

Phương Thảo - Thanh Hoài wedding ceremony


  • Groom - Bridal: Phương Thảo - Thanh Hoài,
  • Photos and video took by: JustMarry Wedding Studio,


Others are afraid to flirt with me because they are scared me...

I have heard that love is the test of emotions, and marriage is the math of life. We gradually got to know each other from two strangers, hate each other, then love each other again... 😘😘😘 🥰 Outdoor party is so beautiful 🥰


Vietnamese version:

Những người khác ngại tán em vì ngán ... 😅 Em đã từng nghe tình yêu chính là phép thử của cảm xúc, còn hôn nhân là phép toán của cuộc đời. Chúng ta từ hai con người xa lạ dần quen biết nhau, ghét nhau, rồi lại thương nhau... 😘😘😘 🥰Tiệc ngoài trời đẹp quá mấy chế ơi 🥰“We gradually got to know each other from two strangers, hate each other, then love each other again...”