Lee Yo Han - Mai Trinh WEDDING VIDEO

Lee Yo Han - Mai Trinh wedding ceremony


  • Groom - Bridal: Lee Yo Han - Mai Trinh,
  • Photos and video took by: JustMarry Wedding Studio,


Marriage of different religions is a big challenge with many difficulties to overcome. However, if the two of you have thought and considered carefully, in the end, you still can't leave each other. Love is such a mystery! The couple should open their hearts to accept life and actively treat each other well.


Vietnamese version:

Hôn nhân khác tôn giáo là một thách đố lớn với nhiều khó khăn cần vượt qua. Tuy nhiên, nếu đôi bạn đã suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn không thể lìa xa nhau. Tình yêu quả là một mầu nhiệm! Đôi bạn hãy mở rộng cõi lòng đón nhận cuộc sống và tích cực cư xử tốt với nhau.“Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.”