Ngọc Trung - Hải Tuyền WEDDING VIDEO

Ngọc Trung - Hải Tuyền wedding ceremony


  • Groom - Bridal: Ngọc Trung - Hải Tuyền
  • Photos and video took by: JustMarry Wedding Studio,


Cùng đã trải qua 4 năm rồi, nay chúng ta chính thức về chung một nhà. Anh chỉ mong tất cả những khoảng khắc, những hành trình sắp tới luôn có em ở bên, cùng nhau tận hưởng cuộc sống, cùng vun vén xây dựng gia đình của đôi ta, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Anh chỉ có thể nói với em rằng: Mỗi giây, mỗi phút được ở bên cạnh em, anh sẽ luôn yêu em hết mình.

Từ giờ về sau, chúng ta đã là một gia đình. Em mong là sau này có bất cứ điều gì anh sẽ bao dung chở che, bản thân em cũng vậy. Bởi vì từ nhỏ em cũng không có một gia đình trọn vẹn cho nên là em rất mong muốn hai đứa mình sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình trọn vẹn cho cả hai, cho các con chúng ta sau này.


“May you find in your partner who cherishes and supports you, standing by your side through all of life's joys and challenges.”